Công ty cổ phần trà anh

Địa chỉ : 02 Ngô Tất Tố, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

Số điện thoại : 0236.3.624.544 - Fax : 0236.2.227.462

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN

Ngày 29/5/2007, Công ty cổ phần Trà Anh được  thành lập, có chức năng thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện. Kinh doanh vật liệu xây dựng tại chân công trình. Kinh doanh vận tải hàng.

Tuy còn non trẻ như­ng trong thời gian qua Công ty đã không ngừng phát triển, tập hợp được­ đội ngũ cán bộ kĩ s­ư trẻ, năng động và giàu kinh nghiệm trong thi công. Đội ngũ công nhân lành nghề đông đảo. Công ty có 04 phòng chức năng và hệ thống các công trường trọng điểm thuộc công ty.

   -Về lao động từ tổ chức ban đầu là 9 người đến nay số lao động trong bộ máy công ty là 15 người.Trong đó có 10 cán bộ có trình độ đại học: Lao động phổ thông các nghành nghề(xây lắp ,điện nước cơ khí , cầu đường và thủy lợi) bình quân hằng tháng có trên 90 công nhân trực tiếp sản xuất theo hợp đồng lao động ngắn hạn, thời vụ tại các công trình của công ty.Thời điểm cao nhất có lúc lên tới 150 người.

-Về vốn sản xuất: Để đảm bảo cho việc sản xuất của công ty không ngừng phát triển sau khi thành lập công ty nguồn vốn chủ sở hữu là 3 tỷ đồng .

-Về thiết bị thi công: Công ty đã chú trọng đầu tư hệ thống thiết bị đáp ứng yêu cầu kĩ thuật và chất lượng công trình. Đến nay công ty đã đầu tư trang thiết bị để nâng cao chất lượng công trình và cơ giới hóa.

-Về chất lượng công trình: Trong thời gian qua công ty xác định chất lượng công trình là vấn đề sống còn của doanh nghiệp, nên công ty luôn chú trọng đến chất lượng công trình.

-Về phương châm: Năng suất- Chất lượng- Hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, Công Ty Cổ Phần Trà Anh sẳn sàng đảm nhận các công trình trong và ngoài nước, với nhiều hình thức và bảo đảm bàn giao đúng tiến độ với chất lượng kỹ, mỹ thuật cao.

Công ty đang xây dựng và sẻ đưa vào áp dụng hệ thống quản lý chất lượng từ trên xuống và định hướng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 một hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến được thế giới công nhận.