Công ty cổ phần trà anh

Địa chỉ : 02 Ngô Tất Tố, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

Số điện thoại : 0236.3.624.544 - Fax : 0236.2.227.462

02 Ngô Tất Tố, Phường Hải Châu, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

0511.3 624 544

traanh.jsc@gmail.com