Công ty cổ phần trà anh

Địa chỉ : 02 Ngô Tất Tố, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

Số điện thoại : 0236.3.624.544 - Fax : 0236.2.227.462

Xây dựng xưởng sản xuất thực phẩm chức năng tại khu công nghiệp Phú Bài tỉnh Thừa Thiên Huế, hạng mục: Xây lắp

Công trình: Xây dựng xưởng sản xuất thực phẩm chức năng tại khu công nghiệp Phú Bài  tỉnh Thừa Thiên Huế, hạng mục: Xây lắp

Tên và số hợp đồng

01/2013/HĐKT/MPC-GT

Ngày ký hợp đồng

3/2012

Ngày hoàn thành

6/2013

Giá hợp đồng

7.768.439.000 đồng

Giá trị nhà thầu đảm nhiệm

7.768.439.000 đồng

Tên dự án

Công trình: Xây dựng xưởng sản xuất thực phẩm chức năng tại khu công nghiệp Phú Bài  tỉnh Thừa Thiên Huế

Hạng mục

Xây lắp

Tên Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Dược TW Medipharco-Tenamyd

Điện thoại/fax:

 

Email:

 

Mô tả tính chất t­ương tự

1.Loại, cấp công trình

Cấp 3

2. Về giá trị

7.768.439.000 đồng

3. Về quy mô thực hiện

 

4. Về độ phức tạp và điều kiện thi công

 Thi công mới

5. Các đặc tính khác