Công ty cổ phần trà anh

Địa chỉ : 02 Ngô Tất Tố, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

Số điện thoại : 0236.3.624.544 - Fax : 0236.2.227.462

Tổ hợp khách sạn 5 sao Sơn Trà Resort & Spa

Tên và số hợp đồng

01/HĐ-XL

Ngày ký hợp đồng

8/9/2011 

Ngày hoàn thành

/2012

Giá hợp đồng

2.604.938.000 đồng

Giá trị nhà thầu đảm nhiệm

2.604.938.000 đồng

Tên dự án

Tổ hợp khách sạn 5 sao Sơn Trà Resort & Spa

Hạng mục

Gói thầu: Hàng rào trục B, C2, D

Tên Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Sơn Trà

Điện thoại/fax:

 

Email:

 

Mô tả tính chất t­ương tự

1.Loại, cấp công trình

Cấp 4

2. Về giá trị

2.604.938.000 đồng

3. Về quy mô thực hiện

 

4. Về độ phức tạp và điều kiện thi công

 Thi công xây lắp hàng rào trên núi

5. Các đặc tính khác