Công ty cổ phần trà anh

Địa chỉ : 02 Ngô Tất Tố, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

Số điện thoại : 0236.3.624.544 - Fax : 0236.2.227.462

QNXL3-Bệnh viện đa khoa huyện Đông Giang, hạng mục: Khối nhà dóy 2; Khối nhà dãy 3

Tên và số hợp đồng

01/2012/HĐXL

Ngày ký hợp đồng

02/2012

Ngày hoàn thành

02/2013

Giá hợp đồng

13.951.070.000 đồng

Giá trị nhà thầu đảm nhiệm

13.951.070.000 đồng

Tên dự án

Công trình: QNXL3-Bệnh viện đa khoa huyện Đông Giang, hạng mục: Khối nhà dóy 2; Khối nhà dãy 3; Nhà đại thể; Nhà để xe CBCNV; Hành lang-cầu nối; Kè-Tường rào; Hệ thống xử lý nước thải

Hạng mục

Xây lắp

Tên Chủ đầu tư

Ban QLDA Hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tỉnh Quảng Nam

Điện thoại/fax:

 

Email:

 

Mô tả tính chất t­ương tự

1.Loại, cấp Công trình

Cấp 3

2. Về giá trị

13.951.070.000

3. Về quy mô thực hiện

 

4. Về độ phức tạp và điều kiện thi công

 Thi Công mới tại khu vực thị trấn miền núi

5. Các đặc tính khác