Công ty cổ phần trà anh

Địa chỉ : 02 Ngô Tất Tố, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

Số điện thoại : 0236.3.624.544 - Fax : 0236.2.227.462

Nhà máy sợi thủy tinh- Hạng mục: Nhà ăn, nghỉ công nhân

Tên hợp đồng

(tính chất công trình)

Tổng Giá trị hợp đồng

(ngàn

đồng)

Giá trị do nhà thầu thực hiện (ngàn đồng)

Thời hạn hợp đồng

Tên cơ quan ký hợp đồng

(chủ đầu tư)

Tên

nước


Công trình : Nhà máy sợi thủy tinh- Hạng mục: Nhà ăn, nghỉ công nhân

716,197

716,197

12/2009

3/2010

Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam

Việt Nam