Công ty cổ phần trà anh

Địa chỉ : 02 Ngô Tất Tố, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

Số điện thoại : 0236.3.624.544 - Fax : 0236.2.227.462

Nhà hàng khu C2 thuộc dự án Tổ hợp khách sạn 5 sao Sơn Trà Resort & Spa

Tên hợp đồng

(tính chất công trình)

Tổng Giá trị hợp đồng

(ngàn

đồng)

Giá trị do nhà thầu thực hiện (ngàn đồng)

Thời hạn hợp đồng

Tên cơ quan ký hợp đồng

(chủ đầu tư)

Tên

nước


Gói thầu: Nhà hàng khu C2 thuộc dự án Tổ hợp khách sạn 5 sao Sơn Trà Resort & Spa

801,374

548,119

3/2012

4/2012

Công ty Cổ phần Sơn Trà

 

Việt Nam