Công ty cổ phần trà anh

Địa chỉ : 02 Ngô Tất Tố, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

Số điện thoại : 0236.3.624.544 - Fax : 0236.2.227.462

Hạ tầng giống cây trồng, vật nuôi và cây lâ nghiệp

Tên và số hợp đồng

41/2010/HĐKT

Ngày ký hợp đồng

4/10/2010 

Ngày hoàn thành

4/2011

Giá hợp đồng

1.646.475.000 đồng

Giá trị nhà thầu đảm nhiệm

1.757.650.000 đồng

Tên dự án

Hạ tầng giống cây trồng, vật nuôi và cây lâm nghiệp

Hạng mục

Nhà kiểm nghiệm giống cõy trồng

Tên Chủ đầu tư

Ban QLDA Nông nghiệp &Phát triển Nông thôn Quảng Nam

Điện thoại/fax:

 

Email:

 

Mô tả tính chất t­ương tự

1.Loại, cấp công trình

Cấp 4

2. Về giá trị

1.757.650.000 đồng

3. Về quy mô thực hiện

 

4. Về độ phức tạp và điều kiện thi công

 Thi công mới khu đất và nhà 2 tầng

5. Các đặc tính khác