Công ty cổ phần trà anh

Địa chỉ : 02 Ngô Tất Tố, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

Số điện thoại : 0236.3.624.544 - Fax : 0236.2.227.462

Bệnh viện Đa khoa Thăng Bỡnh

Tên và số hợp đồng

 

Ngày ký hợp đồng

6/2009 

Ngày hoàn thành

1/2010

Giá hợp đồng

2.138.427.000 đồng

Giá trị nhà thầu đảm nhiệm

2.138.427.000 đồng 

Tên dự án

Công trình : Bệnh viện Đa khoa Thăng Bỡnh

Hạng mục

Bể nước ngầm, Nhà dinh dưỡng-giặt là, Nhà đại thể, Chống sét, Gara oto, Tường rào cổng ngừ, Hành lang nối

Tên Chủ đầu tư

Ban QL các DA Đầu tư Xây dựng ngành Y tế Quảng Nam

Điện thoại/fax:

 

Email:

 

Mô tả tính chất t­ương tự

1.Loại, cấp công trình

Cấp 4

2. Về giá trị

2.138.427.000 đồng 

3. Về quy mô thực hiện

 

4. Về độ phức tạp và điều kiện thi công

 Thi công mới

5. Các đặc tính khác